LAULUKURSSIEN SOPIMUSEHDOT 2023


Sopimuksen syntyminen ja voimassaoloaika

Sopimus tehdään palveluntarjoajan, eli laulunopettaja Miia Saaren ja asiakkaan, eli oppilaan välille. Sopimus syntyy, kun asiakas on varannut kurssin ilmoittautumalla kurssille erillisen lomakkeen kautta. Ilmoittautumisen voi hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoittautuessaan kurssille asiakas on tutustunut sopimusehtoihin ja hyväksynyt ne. Mikäli oppilas on alaikäinen, laaditaan sopimus hänen huoltajansa kanssa, joka on vastuussa sopimusehtojen noudattamisesta. Sopimusehtoja tarkistetaan säännöllisesti ja uudet ehdot korvaavat tämän sopimuksen kaikilta osin. Sopimusta ei kuitenkaan muuteta kesken kurssin. Tämä sopimus on voimassa 11.12.2022 alkaen.

Palvelun sisältö

Laulukursseja on tarjolla useita erilaisia ja niiden sisältökuvaukset löytää erikseen nettisivuilta. Kurssit sisältävät laulunopetusta ja esiintymiskoulutusta. Palveluntarjoaja on velvollinen suunnittelemaan kurssit etukäteen siten, että ne vastaavat ennalta kuvattua sisältöä.

Laulukursseja järjestetään sekä ryhmäopetuksen, että yksilöopetuksen muodoissa. Kurssit voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Tavasta sovitaan kunkin kurssin kohdalla erikseen. Osa kursseista voidaan toteuttaa sekä paikan päällä, että etänä. Yksittäisten tuntien kestot vaihtelevat 30 minuutin ja 180 minuutin välillä kunkin kurssin sisällön mukaan. Kaikista kurssin opetuskerroista käytetään tässä sopimuksessa termiä "tunti" opetuskerran pituudesta huolimatta.

Kursseille ei pääsääntöisesti ole pääsyvaatimuksia. Mikäli kurssille osallistumisen ehtona on aikaisempia lauluopintoja, siitä tiedotetaan kurssikuvauksen yhteydessä erikseen.

Ilmoittautuminen ja peruuttaminen

Kurssille ilmoittaudutaan kunkin kurssin kohdalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki ilmoittautumiset ovat sitovia. Asiakkaalle lähetetään ilmoittautumisen jälkeen lasku varausmaksusta, joka on noin 20-30% kurssin kokonaishinnasta. Kunkin kurssin varausmaksun suuruus ilmoitetaan kurssikuvauksissa erikseen. Kurssin varausmaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa. Jos kurssista ei peritä varausmaksua, siitä ilmoitetaan erikseen. 

Kurssille osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen kurssin alkua. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, kurssin hinnasta peritään 50%. Mikäli kurssia ei ole peruutettu kurssin alettua, peritään kurssista sen koko hinta. Kurssin keskeyttäminen ei oikeuta rahojen palauttamiseen. Sairastapauksissa kurssin voi peruuttaa sairauden ilmaannuttua. Tällöin kurssille osallistujan tulee esittää todistus sairaudestaan. 

Kurssin peruuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti sähköpostitse tai tekstiviestitse. Palveluntarjoaja kuittaa peruutuksen kirjallisesti. Mikäli kuittausta ei kuulu, tulee asiakkaan varmistaa, että peruutus on saapunut perille.

Kurssi toteutuu ennalta ilmoitettujen ajankohtien mukaisesti, eikä niitä muuteta, ellei siitä sovita erikseen koko ryhmän kanssa. Mikäli asiakas ei syystä tai toisesta pääse jollekin ryhmätunnille, hänelle ei palauteta käyttämättä jääneestä kerrasta rahaa eikä kurssin hinnasta anneta alennusta. Sairastapauksissa ryhmätunnille osallistujan tulee ilmoittaa sairastumisestaan viimeistään samana aamuna ennen kello 10. Sairastapauksissa käyttämättä jäänyt tunti voidaan korvata opetuksen muodossa erikseen sovitulla tavalla. Muissa kuin sairastapauksissa tunteja ei korvata. 

Jos kyseessä on kurssi, jossa opetus järjestetään yksilötunteina, on oppilaan peruutettava sovittu tunti viimeistään 24 tuntia ennen tunnin alkua tai sairastapauksissa ennen klo 10. Mikäli peruutus ei tapahdu aikarajojen puitteissa, tunnista veloitetaan sen täysi hinta.

Jos palveluntarjoaja peruuttaa tunnin, hänellä on velvollisuus korvata se. Palveluntarjoaja ilmoittaa uuden ajan. Mikäli palveluntarjoajalle sattuu pidempi sairasloma, hän voi hankkia itselleen pätevän sijaisen, jotta kurssi saadaan pidettyä loppuun.

Maksaminen

Mahdollisesta varausmaksusta lähetetään välittömästi ilmoittautumisen saapumisen jälkeen asiakkaalle lasku sähköpostitse. Varausmaksu on osa kurssin kokonaishintaa.

Kurssi maksetaan ennakkoon laskulla tai viimeistään kurssin aloituspäivänä paikan päällä. Asiakas ilmoittaa haluamansa maksutavan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksutapoina käyvät korttimaksu, laskutus sekä henkilöstöetusovellukset ePassi, Eazybreak, Edenred ja Smartum.

Asiakkaan valitessa laskutuksen lähetetään laskun loppusumma noin kuukautta ennen kurssin alkua. Laskun maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko 8%. Maksun ollessa myöhässä lähetetään asiakkaalle muistutus. Mahdolliset laskuun liittyvät huomautukset tulee lähettää laskuun merkityn ajan puitteissa. Kurssimaksu tulee olla suoritettuna viimeistään ensimmäisenä kurssipäivänä.

Lahjakortit ja mahdolliseen alennukseen oikeuttavat todistukset tulee esittää viimeistään ensimmäisenä kurssipäivänä. Lahjakortti tulee luovuttaa palveluntarjoajalle, joka mitätöi kortin.

Osamaksu on mahdollinen ainoastaan, jos kurssin hinta ylittää 300 euroa. Myös tällöin kurssin hinta tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna kurssin ensimmäisenä päivänä ja maksuerien määrä on korkeintaan kaksi. Kurssille voi osallistua vasta, kun maksut on suoritettu.

Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa määräaikaisesti kunkin kurssin päättymiseen saakka.

Oikeuspaikkalauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.