Mitä laulutunnilla tapahtuu?

19.10.2019

Mitä laulutunneilla tehdään on kysymys, jota kuulen todella usein. Monilla nousee keskustelussa ensimmäisenä mieleen omat kouluajat ja laulukokeista jääneet traumat tai muistot opettajasta, joka lyttäsi musiikilliset tai laululliset kyvyt täysin. Minun tehtäväni opettajana ei ole kuitenkaan arvostella kenenkään ääntä, vaan ohjata sen käyttöä oikeaan suuntaan ja kannustaa harrastuksen pariin. Kaikki meistä voivat oppia laulamaan!  

Laulutunteja ei tarvitse jännittää, vaan päinvastoin ne parhaimmillaan lisäävät merkittävästi hyvinvointia. Pyrin aina luomaan tunneilleni rennon, iloisen ja hyväksyvän tunnelman. Minä haluan auttaa ja tukea oppilasta löytämään oman uniikin äänensä ja nauttimaan siitä. 

Kun uusi oppilas tulee tunnilleni, tiedustelen yleensä ensin hänen laulu- ja musiikkitaustastaan. Näin saan hyvän kuvan siitä, miltä tasolta mahdollisesti lähdemme liikkeelle. Tämän jälkeen saatamme lämmitellä, tarkistaa ryhdin ja tehdä ääniharjoituksia, jotta saan vielä tarkemman kuvan äänen ominaisuuksista ja siitä, millaisia harjoituksia kukin oppilas tarvitsee kehittääkseen ääntään. Tunneilleni tulee oppilaita jatkuvasti erilaisista lähtökohdista vasta-alkajista jo pidemmälle edenneisiin laulajiin ja jokaista on kohdeltava yksilönä. En ole koskaan törmännyt kahteen samanlaiseen laulajaan, vaan jokaisella on aina oma yksilöllinen äänensä. Laulutunneille tultaessa ei tarvitse osata mitään - riittää, että on intoa oppia! 

Seuraavaksi erittelen hieman sitä, mitä minun pitämilläni tunneilla tapahtuu. 

Laulutuntien viisi perustelementtiä

Lämmittely

Lämmittelyllä tarkoitan lihaksiston ja elimistön lämmittelyä ennen harjoituksia. Teetän helppoja ja rauhallisia liikkeitä, joilla aktivoidaan kehoa ja lihaksistoa. Näillä harjoituksilla on usein myös vaikutusta ryhtiin, kehonhallintaan ja syvähengitykseen. Kenenkään ei lämmittelyssä tarvitse venyä yli omien rajojensa eivätkä harjoitukset ole niin tehokkaita, että tulisi hiki tai hengästyttäisi. 

Hengitys

Pidän oikeanlaista hengitystä tärkeänä laulajalle. Tällaisena hengitystapana pidän syvähengitystä, jossa pallea pääsee liikkumaan vapaasti alaspäin. Syvähengitys on varsin luonnollinen tapa hengittää ja sen omaksuminen on hyvä asia, vaikka ei laulamista harrastaisi. Syvähengitys ei kuitenkaan itsessään riitä oikeanlaisen äänen tuottoon, vaan laulamisessa puhutaan ääntöhengityksestä, jossa sisäänhengityslihakset ja uloshengityslihakset toimivat yhteistyössä ilmanpaineen säätelemiseksi. Laulutunneillani teetän paljon hengitysharjoituksia laulamisen kannalta optimaalisen hengittämisen löytämiseksi. 

Ääni

Varmasti jokainen meistä on jossain vaiheessa elämäänsä kuullut äänenavauksesta. Itse puhun ääniharjoituksista, sillä niiden tarkoitus on kehittää ääntä. Ääniharjoituksia ei siis tehdä tunneilla pelkästään ääntä lämmittääkseen. Usein valitsen harjoitukset harjoitettavaa laulua tukeakseni, jotta mahdollisten haastavampien kohtien oppiminen helpottuisi. Ääniharjoitusten lomassa teetän usein myös artikulaatio- ja puheharjoituksia. 

Ilmaisu

Ilmaisu on laulajalle todella tärkeää ja sitä voi oppia. Tunneillani käytetään paljon erilaisia tunnetiloja hyödyksi harjoituksissa ja mietimme oppilaan kanssa yhdessä laulutekstien sisältöä ja niiden merkitystä. Ihminen ilmaisee tunteitaan esimerkiksi itkun tai naurun kautta, eli äänellään. Siksi ilmaisu on tärkeä osa laulamista.  

Musiikki

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä laulutunneilla tutustutaan ja opiskellaan erilaisia musiikkityylejä. Erityylisten laulujen kautta avautuu uusia näkökulmia laulamiseen ja esimerkiksi tulkintaan. Monet oppilaani ovat halunneetkin kokeilla sekä klassista että pop/jazz laulua. Tyylien lisäksi laulutunneilla oppii nuottien lukua ja musiikinteoriaa, sillä ne tulevat tutuiksi laulujen kautta. 

Pyrin tunneillani siihen, että en noudattaisi mitään tiettyä kaavaa, vaan harjoitukset ja tunnin kulku olisivat yksilöityjä kunkin oppilaan tarpeiden mukaisiksi. Joillain tunneilla saatamme käsitellä myös pelkästään jotain tiettyä teemaa ja toisilla käymme läpi harjoitteita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Lopuksi vielä Voicemanualin video, joka tiivistää mielestäni hyvin laulutuntien sisällön.