Yrityksille ja yhteisöille

Onko työyhteisössäsi tyhy-päivä tulossa tai tarvitsetteko koulutusta äänenkäytöstä ja laulamisesta? Tarjoan yrityksille ja työyhteisöille äänenkäytön koulutusta ja laulun ryhmätunteja, jotka räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. 

Esimerkkejä mahdollisista koulutuksista ja tunneista:  

Äänenkäytön koulutus

Koulutuksessa käymme läpi äänenkäytön perustekniikkaa, hyvää hengitystapaa, ääniergonomiaa ja äänenhuoltoa. Äänenkäytön kannalta yleisiä ongelmia ovat äänen väsyminen ja kantamattomuus. Tässä koulutuksessa teemme paljon erilaisia harjoitteita, joiden kautta pyritään löytämään kestävämpi, soivempi ja kantavampi äänenkäyttötapa. Koulutus sopii ääntään paljon työssä käyttäville työyhteisöille ja sen voi järjestää joko etänä tai paikan päällä. 

Laulutekniikan koulutus kasvatusalan ammattilaisille

Laulaminen ja musisointi ovat keskeisessä asemassa kasvatusalalla, mutta valitettavan usein niiden koulutus jää vähäiseksi. Tässä koulutuksessa käymme läpi laulamista eri ikäryhmien näkökulmasta: mikä on lapselle sopiva korkeus laulaa ja miten aikuinen voi laajentaa omaa äänialaansa? Entä miten ikääntyminen vaikuttaa ääneen? Koulutusta tukevat erilaiset käytännön harjoitteet, joilla pyritään parantamaan omaa laulutekniikkaa ja käsitystä äänen toiminnasta. Koulutuksen lopullinen sisältö ja kesto laaditaan sen mukaan, mikä on työyhteisön tarve.

Laulun ryhmätunnit 

Tyhy-päiviin soveltuvat hyvin myös laulun ryhmätunnit. Ryhmätunnilla voidaan esimerkiksi harjoitella valitsemanne laulu tai lauluja sekä tehdä erilaisia ääni- ja hengitysharjoituksia. Laulun ryhmätunneilla ei edellytetä laulutaitoa keneltäkään ja ne sopivat ihan jokaiselle puhekykyiselle henkilölle. Tunnin kestoksi voi valita 60 tai 90 minuuttia. Laulaminen lisää tutkitusti hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Useat ryhmätunneilla käyvät oppilaani kuvaavatkin tunteja viikon kohokohdaksi! 

Lähetä tarjouspyyntö

Kysy tarjousta koulutuksesta alla olevalla lomakkeella.